Стационарлы тәжі бар жоғары мачталы тіректер (ОВС)