Қосымша найзағай қабылдағыштары бар ОВМ (ОВМ (МЛ))